Visit gëster Moien mat der Chambre des Métiers bei

  • Post author:
  • Post category:Sinn

Visit gëster Moien mat der Chambre des Métiers bei der Patisserie Jos & Jean-Marie:
Nolauschteren ass d’Schlësselwuert fir Politik, Betriber a Konsumenten – Nolauschteren wat d’Contrainten, Besoinen an d’Ziler sinn. Da funktionéiert d’Zesummespill um Marché.Sinn